مرور برچسب

فصل تابستان نزدیک است و طبیعتا یکی از بحث‌هایی که در این فصل به‌طور جدی مطرح می‌شود مساله آب است. کشور ما در منطقه خشکی است و خشکسالی‌های اخیر هم باعث شده وضع منابع آبی خطرناک باشد.

;