مرور برچسب

رونق صنعت سیمان

صنعت سیمان دچار کمبود نقدینگی است

شیخان گفت: امروز صنعت سیمان جوابگوی نیاز کشور و کشور‌های همسایه است و می‌تواند تا هشت سال آینده با ظرفیت موجود، جوابگوی نیاز کشور…
;