مرور برچسب

جزیره شناور با بطری پلاستیکی

جزیره شناور با بطری پلاستیکی

مردی در مکزیک جزیره شناوری را با استفاده از ۱۰۰هزار بطری پلاستیکی ساخته است! به گزارش تاسیسات نیوز، این جزیره شامل یک خانه،دو…
;