مرور برچسب

جزئیات، ذخایر آبی ، 5 حوضه

جزئیات ذخایر آبی در 5 حوضه

به گزارش تاسیسات نیوز، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی زنگ خطر را برای دشت‌های کشور به صدا در آورد. یک دهه خشکسالی و کاهش…
;