مرور برچسب

جریمه های وزارت نیرو

افزایش عوارض برقی

این پیشنهاد مورد استقبال هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و بدین ترتیب منابع عوارض برق دو درصد افزایش یافت.

مشترکان پرمصرف تهرانی را بشناسید

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: ٧۶ درصد مشترکان شهر تهران مشترکان خانگی هستند که ٨٠ درصد این مشترکان، در حد الگو…
;