مرور برچسب

جراحی بازار مسکن

گره کور بازار مسکن بازشدنی است؟!

بنا به گفته کارشناسان، کنترل تورم، وضع مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش ساخت و ساز، رشد قدرت خرید و اخذ مالیات از ۴.۷ میلیون مسکن…
;