مرور برچسب

جدول خاموشی تهران

جدول خاموشی های احتمال تهران

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برنامه جدید خاموشی‌های احتمالی برق پایتخت از ۱۶ تا ۲۱ مردادماه را منتشر کرد.
;