مرور برچسب

جداسازی وزارت راه و مسکن

«مسکن» و «راه» از هم جدا می شوند!

از سال ۱۳۹۶ تا کنون برخی نمایندگان مجلس به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جداسازی حوزه مسکن از راه هستند که هنوز این موضوع محقق…
;