مرور برچسب

جبران ،کاهش، درآمد،نفتی،تاسیسات

جبران کاهش درآمدهای نفتی

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از ایسنا، رئیس اتاق بازرگانی تهران استفاده از ارزهای منجمد شده در کشورهای دیگر، سرمایه‌گذاری در…
;