مرور برچسب

جایزه کم مصرفهای برق

پاداش مشترکان کم مصرف چقدر است؟

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت موظف به توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی و مدیریت تقاضای مصرف شده است و بر اساس آئین‌نامه هیئت وزیران،…
;