مرور برچسب

ثبت نام جوانان در طرح مسکن

مسکن به شرط تاهل!

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: مردان مجرد بالای ۲۵ سال هم می‌توانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند که زمان آن به‌…
;