مرور برچسب

ثبت جهانی بادگیرهای یزد

موانع و مشکلات سر راه شهر بادگیرها

هر چند شهر جهانی یزد به شهر بادگیرها معروف است و تعداد زیادی از بادگیرهای منحصر به‌فرد آن به ثبت ملی رسیده، ولی پرونده ثبت جهانی…
;