مرور برچسب

تولید سرما با خورشید

سرمایش با انرژی خورشید!

مدیر یک شرکت دانش‌بنیان گفت: با استفاده از سیستم سرمایش خورشیدی وابستگی به سوخت فسیلی برای ایجاد تهویه در مکان‌های مختلف رفع…
;