مرور برچسب

تولید برق با گرمای بدن

از گرمای بدن خود برق بگیرید!

پژوهشگران "دانشگاه واشنگتن" به سرپرستی "محمد ملکوتی"، دانشمند ایرانی این دانشگاه، دستگاهی ابداع کرده‌اند که می‌تواند گرمای بدن را…
;