مرور برچسب

تولید برق با خورشید

پرده هوشمند خورشیدی

یکی از این اختراعات جدید پرده هوشمند SolarGaps بوده که این پرده از طریق نور خورشید برق تولید می‌کند و به این طریق در کاهش هزینه‌ها…
;