مرور برچسب

توسعه-نرم-افزار-ماشین-حساب-یخچال

توسعه نرم افزار ماشین حساب یخچال

به گزارش تاسیسات نیوز، به ­منظور آموزش و آگاهسازی عموم مردم با رتبه ­بندی برچسب انرژی، سابا نرم ­افزار ماشین حساب یخچال را توسعه…

توسعه نرم افزار ماشین حساب یخچال

به گزارش تاسیسات نیوز، به ­منظور آموزش و آگاهسازی عموم مردم با رتبه ­بندی برچسب انرژی، سابا نرم ­افزار ماشین حساب یخچال را توسعه…
;