مرور برچسب

توسعه تاسیسات آب شیرین کن

افزایشی در قیمت آب نخواهیم داشت

معاون آب و آبفای وزارت نیرو از توسعه تاسیسات آب‌شیرین‌کن برای تامین آب مورد نیاز در کشور خبر داد و گفت: امسال افزایشی در قیمت آب…
;