مرور برچسب

توسعه انرژی در ایران

رئیس انجمن انرژی‌های بادی گفت:

رئیس انجمن انرژی‌های بادی با تاکید بر اینکه تمام پروژه‌های در حال احداث در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تعطیل است، گفت:‌افزایش ۳۰…
;