مرور برچسب

توسعه، صادرات ، برق

اطمینان وزیر به مردم

به گزارش تاسیسات نیوز ، در ادامه این نشست وزیر نیرو در ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه متبوعش اعلام کرد که این وزارتخانه نخواهد گذاشت…
;