مرور برچسب

توسعه، صادرات، برق

توسعه صادرات برق

به گزارش تاسیسات نیوز ، رئیس‌جمهور ارتباط با کشورهای همسایه در زمینه خرید و فروش و انتقال برق را مورد اشاره قرار داد و با بیان…
;