مرور برچسب

تورم مصالح ساختمانی

توقف ساخت و ساز توسط انبوه‌ سازان

رییس انجمن انبوه‌ سازان مسکن کرمانشاه با اشاره به رکود تورمی حال حاضر در بازار مسکن تهران، گفت: این رکود تورمی تا چند ماه دیگر به…
;