مرور برچسب

توربین بادی، باد، انرژی، منجیل، اخبار

توربین های بادی که دیگر نمی چرخند

مسئولان نیروگاه برق لوشان که متولی این سایت هستند قدیمی بودن و کهنگی توربین ها را از دلایل توقف کار عنوان می کنند، اما رئیس…
;