مرور برچسب

تاریخچه تجهیزات و سیستم ها

تاریخچه رادیاتور

سیستم گرمای مرکزی سیستم گرمایش سالیان متوالی است که از اهمیت ویژه در سازه ها اعم از مسکونی، اداری و غیره برخوردار است. عمده…

یک سده برودت

یک سده برودت تاریخچه ی تبرید در سال های دهه ی 1800 ، سرد سازی طبیعی یک بخش پویا از اقتصاد بود. یخ طبیعی حاصل از رودخانه های دست…

تاریخچه آتش نشانی

تاریخچه آتش نشانی به شیوه سازماندهی شده نخستین بار از روم باستان آغاز گردید زمانی که این امپراتوری تحت سلطه ی آگوستوس بود.

تاریخچه پیدایش توالت ها

به گزارش تاسیسات نیوز :هزاره سوم قبل از میلاد مسیح را عصر طهارت و پاکیزگی می نامند ، توالت ها و فاضلاب ها در نقاط…
;