مرور برچسب

تاثیر تریبوالکتریک

توربین بادی شخصی تولید شد

محققان چینی نسخه اولیه از یک توربین بادی کوچک ساخته اند که جریان هوای حاصل از راه رفتن فرد را به برق تبدیل می‌کند.
;