مرور برچسب

بیراهه نظام مهندسی

نظام مهندسی ساختمان در بی راهه

تاسیسات نیوز/ سیدیدالله مناجاتی: با ایجاد کارخانه ها در کلان شهرها و تجمع جمعیت در اطراف آنها، سکونت از سطح زمین به ارتفاع کشید و…
;