مرور برچسب

بومی سازی تهویه خورشیدی

تهویه خورشیدی بومی سازی شد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) با بیان اینکه دستگاه تهویه گرمایش و سرمایش خورشیدی را در کشور تولید کرده…
;