مرور برچسب

بورس كالا ، بازار فولاد ، مسير

بورس كالا و بازار فولاد در يك مسير

به گزارش تاسیسات نیوز، پس از آنكه معامله مقاطع روز يكشنبه رينگ فولاد انتظار معامله‌گران را برآورده نكرد و تصويري ضعيف از خود نشان…
;