مرور برچسب

بورس ، لندن ،كاهش، بازار ، تهران افزايش،

بورس لندن كاهش، بازار تهران افزايش

به گزارش تاسیسات نیوز ، در حالي اكثر فلزات پايه متاثر از اخبار منتشر شده در ارتباط با كاهش صادرات فلزات پايه در چين نزولي شدند كه…
;