مرور برچسب

بودجه 1401 و نفت

واقعیت سهمِ فروش نفت در بودجه ۱۴۰۱

درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده که برمبنای متوسط فروش ۱.۲ میلیون…
;