مرور برچسب

بودجه ،انقباضی، وزارت نیرو

بودجه انقباضی وزارت نیرو

به گزارش تاسیسات نیوز، معاون اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه بودجه سال آینده دولت انقباضی خواهد بود، ساز و کار جدید دولت و وزارت…
;