مرور برچسب

بهینه سازی مصرف سوخت

قیمت بنزین هنوز هم واقعی نیست!

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از ایسنا مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که قیمت بنزین می توانست به قیمت…
;