مرور برچسب

بهاي جهاني، طلا ، كاهش ، گذاشت

بهاي جهاني طلا رو به كاهش گذاشت

به گزارش تاسیسات نیوز ، بهاي جهاني طلا طي دو روز پاياني هفته گذشته ميلادي و همچنين روز دوشنبه – در آغاز معاملات طلا در هفته جديد -…
;