مرور برچسب

بنیاد مستضعفان

پارکینگ پلاسکو «پروانه» شد

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به بیان آخرین مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساختمان پلاسکو پرداخت و از…

طراحی جدید ساختمان پلاسکو

به گزارش تاسیسات نیوز، چیزی تا سالگرد ریزش خاطرات خیلی از تهرانی نمانده است. سی دی ماه، اولین سالگرد ساختمان پلاسکو است که…
;