مرور برچسب

بنگاه های املاک

خبر بد برای بنگاه های مشاور املاک!

در حالی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ضرورت اتصال پوز مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی خبر داده که عضو هیئت مدیره اتحادیه…
;