مرور برچسب

بنزین . قیر . بنزین ارزانتر از قیر

روزگار بنزین از قیر سیاه تر شد!

 عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی گفت: قیمت بنزین به طور مستقیم از قیمت نفت تاثیر می‌گیرد اما قیمت قیر تابعی از…
;