مرور برچسب

بنزین، شهرهای مرزی

بنزین3500 تومانی در شهرهای مرزی

به گزارش تاسیسات نیوز، با پیشنهاد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و موافقت کارگروه سوخت، به منظور مقابله با قاچاق بنزین به…
;