مرور برچسب

بلوکه ، شدن اموال ، مرد، نفت ، گاز، برزیل

بلوکه شدن اموال مرد نفت و گاز برزیل

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا،  یک دادگاه برزیلی حدود 55 میلیون دلار از دارایی‌های ‌آیکه باتیستا را به اتهام…

بلوکه شدن اموال مرد نفت و گاز برزیل

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا،  یک دادگاه برزیلی حدود 55 میلیون دلار از دارایی‌های ‌آیکه باتیستا را به اتهام…
;