مرور برچسب

بلندترین روز سال

امروز بلندترین روز سال است؟

سی ام ژوئن چه اتفاقی می افتد؟ این عنوان را به یاد دارید؟امروز همان روز است! به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ناسا،دانیل…
;