مرور برچسب

بسته حمایتی از مستاجران

خبر خوش برای مستاجران

بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارایه شده که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن…
;