مرور برچسب

بزرگداشت روز معمار

به بهانه بزرگداشت روز معمار

تاسیسات نیوز/دکتر طاهره نصر، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان: جوهر اصلی معماری، فضاست. در فضای معماری انسان زندگی…
;