مرور برچسب

بزرگترین باتری دنیا در کالیفرنیا

بزرگترین باتری دنیا در کالیفرنیا

شورای شهر کالیفرنیا در طرحی برای جایگزینی ایستگاه‌های سوخت فسیلی، به احداث بزرگترین سیستم باتری دنیا رای داده است. به گزارش…
;