مرور برچسب

برگزاری، جشنواره قیر ، کرمانشاه،

برگزاری جشنواره قیر در کرمانشاه

به گزارش تاسیسات نیوز ،جشنواره ملی قیر طبیعی با هدف هم اندیشی در ایجاد ارزش افزوده این محصول در کرمانشاه برگزار شد.دکتر بهروز…
;