مرور برچسب

برنامه ششم توسعه

سرقت آبی میلیاردی شد

عبدالله فاضلی دبیر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه «در حال حاضر در سطح تمامی…

سیاست های آب عوض میشود

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ،مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جایگاه آب در برنامه ششم توسعه را بررسی کرد.…
;