مرور برچسب

برنامه ،جدید، توسعه، پتروشیمی

برنامه جدید توسعه پتروشیمی

به گزارش تاسیسات نیوز، معاون شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح برنامه جدید توسعه صنعت پتروشیمی از برنامه‌ریزی برای تبدیل متانول به…
;