مرور برچسب

برقی شدن خودروها

تمام خودروهای لندن برقی می‌شود

شرکت «اوبر» قرار است تمام وسایل نقلیه شهر لندن را تا سال ۲۰۲۵ برقی بکند و برای رسیدن به این هدف، فعالیت خود را از منطقه یک لندن…
;