مرور برچسب

برق، گاز، آخرین، خبر

تعرفه های آب و برق متنوع می شود

مجموعه کارکنان صنعت آب و برق با تمام جدیت تلاش می کنند تا خدمات آب و برق بدون کوچکترین وقفه در اختیار مردم قرار گیرد و وزارت نیرو…
;