مرور دسته

ترین های تاسیسات

عمیق ترین استخر دنیا !

تاسیسات نیوز : آیا تا به حال به شنا کردن در یک استخر عمیق فکر کرده اید ؟ عمیق تر از هر استخر یا ساحلی که تا به حال در آن شنا کرده…
;