آزمون ورود به حرفه مهندسان(پایه 3)

 

 

 

 

 

KN1-10120

آزمون های ورود به حرفه مهندسان (پایه 3) در رشته های معماری (نظارت و طراحی)، شهرسازی، عمران (محاسبات و نظارت)، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک جهت اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردان های فنی ساختمان (پایه 3) در رشته های معماری، عمران، شهرسازی، نقشه برداری، مکانیک و برق جهت اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی (پایه 3و2و1) جهت اخذ پروانه اشتغال به کار تجربی در تاریخ های 30 و 31 شهریور 91 در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

Comments (0)
Add Comment