کیفی سازی خدمات نظام مهندسی با کاریزبوم

انعقاد تفاهم نامه با کاریزبوم، گامی مثبت در راستای کیفی سازی ساخت و سازهای استان یزد ، صورت گرفت. ایجاد فرآیند کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در مجتمع کاریزبوم یزد الزامی است
به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با مجتمع کاریزبوم موسسه کوثر جهت ارائه خدمات طراحی، نظارت و اجرا بیان کرد: این تفاهم‌نامه گامی مثبت در راستای کیفی سازی ساخت و سازهای استان است.
علی اصغر زحمتکش در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان با موسسه کوثر که با حضور مدیرعامل موسسه کوثر و مدیران مربوطه در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید، با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر سازمان نظام مهندسی با شهرداری یزد و عنوان این که اجرای سامانه صدور مکانیزه پروانه ساختمان بدون حضور فیزیکی مالک در شهرداری یزد، فرآیند پیچیده ای داشت اظهار کرد: از سامانه ای که ارتباط غیرحضوری و سیستمی سازمان و شهرداری را ممکن می ‌کند، در این هفته رونمایی گردید و از این پس می بایست شرایط فیزیکی و دستی و کاغذی صدور پروانه بعد از یک زمان مشخص بطور کامل برداشته شود.
زحمتکش با اشاره به ضرورت ایجاد فرآیند کنترل و نظارت بر ساخت و ساز در مجتمع کاریزبوم یزد، گفت: با انعقاد تفاهم نامه اخیر، این مهم میتواند محقق گردد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد افزود: در حال حاضر سامانه صدور مکانیزه پروانه ساخت به طور کامل در سازمان نظام مهندسی جا افتاده و زیرساخت ‌های آن آماده است و امضاهای دیجیتال، فرم تعهد طراحی و فرم تعهد نظارت و نقشه ها در سامانه شهرداری بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام می ‌شود.
زحمتکش با تقدیر از مدیران مجموعه کوثر برای حسن نیت و پی‌گیری کیفی سازی ساخت و سازها در مجتمع کاریزبوم، تصریح کرد: بسیار خوشحال هستیم که مجموعه کوثر به این نتیجه رسیده و این یک گام مثبتی است اما قاعدتاً باید از این فرآیند مراقبت بیشتری شود.
وی گفت: از آنجا که در ابتدای هر کاری ممکن است یک سری از فرآیندها، قالبها، چارچوب ها، فلوچارت‌ها و شیوه نامه ها برای مهندسین و کارشناسان نامأنوس باشد، این آمادگی را داریم تا توسط بخش انفورماتیک سازمان نظام مهندسی، مجموعه کوثر را در ایجاد زیرساخت ها و اجرای هرچه بهتر این سیستم یاری دهیم.
زحمتکش با عنوان این که طرح حمایت از سرمایه‌گذاری در دستور کار سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار دارد، گفت: این طرح توسط هیئت مدیره در حال بررسی و نهایی شدن است.
وی بیان کرد: طرح حمایت از سرمایه گذاری یک طرح حرفه‌ای و کارآمد است که طبق آن تخفیفات ویژه ای برای حمایت از مدل سرمایه گذاری، مدل پروژه‌ های خاص و مدل های فرهنگی، رفاهی تفریحی در جهت جذب سرمایه در نظر گرفته شده است.
زحمتکشنظارت بر ساختماننظام مهندسی ساختمانکاریزبومکیفی سازی ساخت و سازیزد
Comments (0)
Add Comment