پایش منظم در سامانه نظارت امور مقررات ملی و کنترل ساختمان

خبر مانی فر از پایش منظم در سامانه نظارت امور مقررات ملی و کنترل ساختمان ، صادر شد. در سامانه سنامک به ادرس snam.mrud.ir مباحث ببست و دو گانه مقررات ملی ساختمان بارگذاری شده است

به گزارش تاسیسات نیوز، خبر مانی فر از پایش منظم در سامانه نظارت امور مقررات ملی و کنترل ساختمان ، صادر شد. در سامانه سنامک به ادرس snam.mrud.ir مباحث ببست و دو گانه مقررات ملی ساختمان بارگذاری شده است

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از پایش منظم ساختمان ‌ها از نظر رعایت مقررات ملی ساختمان در سامانه سنامک (سامانه نظارت امور مقررات ملی و کنترل ساختمان) خبر داد.
حامد مانی‌فر بیان کرد: سامانه سنامک در راستای اجرای ماده سی و پنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان راه‌اندازی شده و به وزارت راه و شهرسازی بعنوان ناظر عالی اجازه می‌دهد بر بهره‌مندی ساختمان ‌ها از رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان پایش منظم داشته باشد. سامانه سنامک در سال ۱۳۹۶ در ۲ بخش موبایلی و وب‌سایت راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سامانه سنامک به ادرس snam.mrud.ir مباحث ببست و دو گانه مقررات ملی ساختمان بارگذاری شده است و علاوه بر پایش ساختمان ‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به مردم نیز این امکان را داده است که شکایات خود را در سامانه ثبت و گزارشی از تخلفات ارایه دهند.
لازم به ذکر است، سامانه‌های سنامک (سامانه نظارت امور مقررات ملی و کنترل ساختمان)، پاتمک (سامانه پرداخت الکترونیکی تعرفه‌های مهندسان، معماران تجربی و کاردان‌ها) و سپامک (سامانه پروانه اشتغال مهندسان، معماران تجربی و کاردان‌ها) از جمله سامانه ‌های مهمی هستند که از طرف وزارت راه و شهرسازی به منظور تسهیل در پایش رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت وسازها، پرداخت الکترونیکی تعرفه ‌های مهندسان، معماران تجربی و کاردان‌ ها و صدور پروانه اشتغال مهندسان، معماران تجربی و کاردان ‌ها راه‌ اندازی و مورد بهره‌برداری قرار داده شده‌اند.

Comments (0)
Add Comment